Αρχείο

Ακτινογραφίες

Δείτε τους ασθενείς
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προσχεδιασμός
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Δεξιά | Face
 • Προσχεδιασμός
  Ισχίο #2 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Face
 • Προσχεδιασμός
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Face
 • Προσχεδιασμός
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #5 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #5 | Δεξιά | Face
 • Προσχεδιασμός
  Ισχίο #5 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #5 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #5 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Δεξιά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Δεξιά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Δεξιά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #3 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #3 | Δεξιά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #3 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #3 | Δεξιά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #4 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #4 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #2 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #3 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #3 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #3 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #3 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #4 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #4 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #5 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #5 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #6 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #6 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #7 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #7 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #7 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Γόνατο #7 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Αριστερά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Προφιλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #3 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προσχεδιασμός
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #4 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #5 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #5 | Αριστερά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #5 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #5 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #5 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #6 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #6 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #6 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #6 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #7 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #7 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #7 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #7 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Προσχεδιασμός
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Προφίλ
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #1 | Αριστερά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Δεξιά | Face
 • Προεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Δεξιά | Προφίλ
 • Προσχεδιασμός
  Ισχίο #2 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Δεξιά | Face
 • Μετεγχειρητική α/α ασθενούς
  Ισχίο #2 | Δεξιά | Προφίλ
Επικοινωνία
Εμφάνιση χάρτη
Έχετε κάποια ερώτηση? Αποστολή email
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:
Διστόμου 5-7
Μαρούσι
15125 Αθήνα
Ελλάδα
E-mail πληροφοριών:

info@akourtis.gr

Τηλεφωνικοί αριθμοί:

+30 2106198100
+30 6972273000

Βρείτε με επίσης:


Λογότυπο του δικτύου lalista.

Λογότυπο του δικτύου Doctor AnyTime.