Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου λόγω αστάθειας

Η συμβατική ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι μία επέμβαση με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης για τους περισσότερους ασθενείς. Η αρθροπλαστική του ισχίου είναι ένας μηχανισμός με εξαρτήματα τα οποία είναι το κυπέλιο, ο στηλεός, το πολυεθυλένιο και το κεφαλάκι. Ύστερα από το χειρουργείο ο μηχανισμός αυτός αποκαθιστά την κίνηση της άρθρωσης του ισχίου καθόλη την διάρκεια ζωής τον υλικών.

ακτινογραφία ΟΑΙ
Όπως και με οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό, η αρθροπλαστική μπορει να υποστεί μηχανική ή βιολογική φθορά. Εξ’αιτίας της φθοράς αυτής μπορεί να χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της αρθροπλαστικής για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βλάβης και των συνεπειών αυτής.

Γιατί να σκεφτείτε αναθεώρηση ΟΑΙ

Στην πλειοψηφία των ηλικιωμένων ασθενών η αρθροπλαστική του ισχίου εχει μέσο όρο επιβίωσης περίπου 15-20 χρόνια και μερικές φορές κρατάει και για μια ζωή. Ωστόσο, μερικοί ασθενείς μπορεί να χρειαστούν μία ή περισσότερες επανεπεμβάσεις στο ισχίο, ιδιαίτερα όταν η αρχική επέμβαση είχε πραγματοποιηθεί σε νεαρή ηλικία και ο ασθενής έχει επιλέξει έναν πολύ ενεργό τρόπο ζωής.

Προεγχειρητικός Έλεγχος

Ο προεγχειρητικός έλεγχος σε ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε αναθεώρηση ολικής αρθοπλαστικής του ισχίου είναι πιο εκτενής συγκριτικά με εκείνους που υποβάλλονται πρώτη φορά σε αρθροπλαστική. Συχνά χρειάζονται ειδικές λήψεις ακτινογραφιών, αξονική και/ή μαγνητική τομογραφία του ισχίου για να καθοριστεί η θέση και η σταθερότητα των υλικών και για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η οστική απώλεια και η ποιότητα του οστού πέριξ των προθέσεων. Επίσης, γίνεται λήψη αρθρικού υγρού με την μέθοδο της αναρρόφησης και μπορεί να χρειαστεί να γίνουν ειδικές αιματολογικές εξετάσεις αν υπάρχει υποψία περιπροθετικής λοίμωξης.

Αίτια αναθεώρησης ΟΑΙ

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής του ισχίου είναι ένα σχετικά σπάνιο χειρουργείο. Στο Ηνωμένων Βασίλειο πραγματοποιούνται περίπου 5 αναθεωρήσεις για κάθε 100 ολικές αρθροπλαστικές. Οι πιο συχνές αιτίες για αναθεώρηση είναι:

  • Αστάθεια Αρθροπλαστικής (επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξαρθρήματος)
  • Μηχανική αποτυχία αρθροπλαστικής (φθορά υλικού, άσηπτη χαλάρωση, θραύση υλικού)
  • Περιπροθετική λοίμωξη
  • Περιπροθετικό κάταγμα

Αστάθεια αρθροπλαστικής

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ολική αρθροπλαστική του ισχίου αναπαριστά την φυσιολογική άρθρωση (μπάλα μέσα σε ένα κυπέλιο). Για να λειτουργήσει σωστά το ισχίο θα πρέπει η μπάλα (η μηριαία δηλαδή κεφαλή), να βρίσκεται συνεχώς μέσα στο κυπέλιο (κοτύλη). Οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που κρατάνε την κεφαλή μέσα στην κοτύλη ειναι:

  • Η κατάλληλη ευθυγράμμιση και η σωστή προσαρμογή της κεφαλής στην κοτύλη.
  • Οι δυνάμεις που ασκούνται απο τους περιβάλλοντες μυς και συνδέσμους (μαλακά μόρια).
Η αρθροπλαστική είναι σχεδιασμένη για να έχει μεγάλο εύρος κίνησης. Ωστόσο, ένα τραύμα (όπως μία πτώση) ή συγκεκριμένες κινήσεις στο ισχίο μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα το να βγει η μπάλα από το κυπέλιο. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται εξάρθρημα του ισχίου.
α/α εξαρθρωμένης ΟΑΙ με την κεφαλή να βρίσκεται εκτός κοτύλης
α/α μετεγχειρητική ΟΑΙ ύστερα απο αναθεώρηση λογω αστάθειας και τοποθέτηση μηχανισμού τύπου constrained
Τα εξαρθρήματα είναι σπάνια, ειδικά σε υγειής ασθενείς που ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί από τον χειρουργό και τον φυσικοθεραπευτή.

Παρ'όλα αυτά, υπάρχουν ασθενείς που έχουν αυξημένες πιθανότητες για αυτή την επιπλοκή όπως: ηλικιωμένοι-καταβεβλημένοι ασθενείς ή ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική του ισχίου λόγω κατάγματος ή που έχουν κάνει πολλαπλά χειρουργεία στην περιοχή του ισχίου.

Ασθενείς που υπέστησαν εξάρθρημα αρθροπλαστικής του ισχίου είναι πιο επιρρεπείς σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξαρθρήματος διότι η εξαρθρωμένη κεφαλή διαταράσσει-τραυματίζει τους σημαντικούς σταθεροποιητικούς μυς και τένοντες που βρίσκονται γύρω από το ισχίο. Πολλαπλά επεισόδια εξαρθρήματος είναι σπάνια αλλά σε ασθενείς που συμβαίνει αυτό, ο χειρουργός μπορεί να προτείνει αναθεώρηση της αρθροπλαστικής.

Η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής μπορεί να λύσει το πρόβλημα της αστάθειας. Πριν το χειρουργείο ο χειρουργός μπορεί να ζητήσει απεικονιστικές εξετάσεις για να καθορίσει τον ακριβή προσανατολισμό και την θέση των προθέσεων της αρθροπλαστικής. Στο χειρουργείο ένα ή περισσότερα από τα τμήματα της πρόθεσης μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε μερικές περιπτώσεις, ο χειρουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ειδικό μηχανισμό, ο οποίος εγκλωβίζει την κεφαλή μέσα στο κυπέλιο (constrained liner).

Η καλή επούλωση των μαλακών μορίων πέριξ της αναθεωρημένης αρθροπλαστικής του ισχίου είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του χειρουργείου. Για τον λόγο αυτόν ο χειρουργός σας μπορεί να προτείνει την χρήση κηδεμόνα για μερικές εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες του χειρούργου σας και να αποφεύγετε κινήσεις του ισχίου σε στάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε νέα εξάρθρωση.

Τρόποι για να αποτρέψετε την αναθεώρηση της αρθροπλαστικής

Είναι πολύ σημαντικό για τον ασθενή να γνωρίζει πλήρως τα ρίσκα και τις επιπλοκές της αρθροπλαστικής και ειδικά την περιπροθετική λοίμωξη και την αστοχία του υλικού και να μπορούν να αξιολογούν την κατάσταση απο μόνοι τους. Κάποιες από τις προαναφερθείσες αιτίες αποτυχίας της αρθροπλαστικής μπορούν να αποφευχθούν.

Το εξαρθρήματα μπορει να αποφευχθεί αν ο ασθενής ακολουθήσει τις μετεγχειρητικές οδηγίες του χειρούργου. Μερικές περιπτώσεις περιπροθετικής λοίμωξης μπορούν να αποφευχθούν με άμεση και σωστή αντιμετώπιση λοιμώξεων σε άλλα μέρη του σώματος όπως λαμβάνοντας αντιβιοτική αγωγή πριν από οδοντιατρικές επεμβάσεις κ.α.

Η φθορά του υλικού από την κανονική χρήση της προθέσεως γενικά δεν προκαλεί πόνο ή ενόχληση. Για αυτό ειναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να προσέρχεται για συχνό έλεγχο της αρθροπλαστικής του κατόπιν υποδείξεως του χειρουργού. Μια απλή κλινική εξέταση και ακτινογραφίες είναι απαραίτητες σε διαστήματα που καθορίζονται από τον ιατρό. Αν διαγνωσθεί σημαντική φθορά ή καταστροφή οστού σε κάποια από τις επανεξετάσεις (follow ups), θα χρειαστεί στενή παρακολούθηση για να καθοριστεί η καταλληλότερη επιλογή αντιμετώπισης και το αν θα χρειαστεί αναθεώρηση της αρθροπλαστικής.

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν σκέφτεστε να υποβληθείτε σε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής

Κατά την διάρκεια της αναθεώρησης ο χειρουργός σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ένα ή περισσότερα από τα υλικά της πρόθεσης. Τα υλικά που δεν είναι ενσωματωμένα στο οστό αφαιρούνται με ασφάλεια και ελάχιστη οστική απώλεια. Ωστόσο, αν χρειαστεί να αφαιρεθούν τα μεταλλικά τμήματα που βρίσκονται σε επαφή με το οστό, συνήθως υπάρχει μικρή οστική απώλεια. Επιπλέον, σε περιπτώσεις λοίμωξης μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν κάποια από τα μαλακά μόρια της περιοχής (μυς,τένοντες), επηρεάζοντας έτσι την ισχύ και την λειτουργία της άρθρωσης μετά το χειρουργείο. Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της αρθροπλαστικής δεν είναι τόσο προβλέψιμα όσο εκείνων του πρώτου χειρουργείου. Επίσης, οι επιπλοκές είναι πιο συχνές. Η αναθεώρηση συνήθως ειναι πιο απαιτητική συγκριτικά με το αρχικό χειρουργείο. Δεν πρέπει να θεωρείται "απλή υπόθεση". Τα αποτελέσματα και η αντοχή της αναθεωρημένης αρθροπλαστικής ειναι λιγότερο προβλέψιμα σε σχέση με το προηγούμενο χειρουργείο. Με κάθε χειρουργείο αναθεώρησης, υπάρχει απώλεια μυικής μάζας, οστού ή και των δύο. Η διάρκεια του χειρουργείου συνήθως είναι μεγαλύτερη και η πιθανότητα επιπλοκών μεγαλύτερη.

επιστροφή στις παθήσεις

Επικοινωνία
Εμφάνιση χάρτη
Έχετε κάποια ερώτηση? Αποστολή email
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:
Διστόμου 5-7
Μαρούσι
15125 Αθήνα
Ελλάδα
E-mail πληροφοριών:

info@akourtis.gr

Τηλεφωνικοί αριθμοί:

+30 2106198100
+30 6972273000

Βρείτε με επίσης:


Λογότυπο του δικτύου lalista.

Λογότυπο του δικτύου Doctor AnyTime.