Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου λόγω περιπροθετικής λοίμωξης

Η συμβατική ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι μία επέμβαση με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης για τους περισσότερους ασθενείς. Η αρθροπλαστική του ισχίου είναι ένας μηχανισμός με εξαρτήματα τα οποία είναι το κυπέλιο, ο στηλεός, το πολυεθυλένιο και το κεφαλάκι. Ύστερα από το χειρουργείο ο μηχανισμός αυτός αποκαθιστά την κίνηση της άρθρωσης του ισχίου καθόλη την διάρκεια ζωής τον υλικών.

ακτινογραφία ΟΑΙ
Όπως και με οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό, η αρθροπλαστική μπορει να υποστεί μηχανική ή βιολογική φθορά. Εξ’αιτίας της φθοράς αυτής μπορεί να χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της αρθροπλαστικής για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βλάβης και των συνεπειών αυτής.

Γιατί να σκεφτείτε αναθεώρηση ΟΑΙ

Στην πλειοψηφία των ηλικιωμένων ασθενών η αρθροπλαστική του ισχίου εχει μέσο όρο επιβίωσης περίπου 15-20 χρόνια και μερικές φορές κρατάει και για μια ζωή. Ωστόσο, μερικοί ασθενείς μπορεί να χρειαστούν μία ή περισσότερες επανεπεμβάσεις στο ισχίο, ιδιαίτερα όταν η αρχική επέμβαση είχε πραγματοποιηθεί σε νεαρή ηλικία και ο ασθενής έχει επιλέξει έναν πολύ ενεργό τρόπο ζωής.

Προεγχειρητικός Έλεγχος

Ο προεγχειρητικός έλεγχος σε ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε αναθεώρηση ολικής αρθοπλαστικής του ισχίου είναι πιο εκτενής συγκριτικά με εκείνους που υποβάλλονται πρώτη φορά σε αρθροπλαστική. Συχνά χρειάζονται ειδικές λήψεις ακτινογραφιών, αξονική και/ή μαγνητική τομογραφία του ισχίου για να καθοριστεί η θέση και η σταθερότητα των υλικών και για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η οστική απώλεια και η ποιότητα του οστού πέριξ των προθέσεων. Επίσης, γίνεται λήψη αρθρικού υγρού με την μέθοδο της αναρρόφησης και μπορεί να χρειαστεί να γίνουν ειδικές αιματολογικές εξετάσεις αν υπάρχει υποψία περιπροθετικής λοίμωξης.

Αίτια αναθεώρησης ΟΑΙ

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής του ισχίου είναι ένα σχετικά σπάνιο χειρουργείο. Στο Ηνωμένων Βασίλειο πραγματοποιούνται περίπου 5 αναθεωρήσεις για κάθε 100 ολικές αρθροπλαστικές. Οι πιο συχνές αιτίες για αναθεώρηση είναι:

  • Αστάθεια Αρθροπλαστικής (επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξαρθρήματος)
  • Μηχανική αποτυχία αρθροπλαστικής (φθορά υλικού, άσηπτη χαλάρωση, θραύση υλικού)
  • Περιπροθετική λοίμωξη
  • Περιπροθετικό κάταγμα

Περιπροθετική Λοίμωξη

Η λοίμωξη μπορεί να συμβεί είτε άμεσα μετεγχειρητικά, είτε αργότερα. Το πιο πιθανόν είναι να συμβεί μέσα στις πρώτες έξι εβδομάδες. Η πιθανότητα να συμβεί λοίμωξη μετά από τις έξι εβδομάδες είναι πολύ μικρότερη. Κάποιες φορές, λοιμώξεις που δεν έχουν σχέση με το ισχίο, όπως στο στόμα,τα ούλα, τα δόντια, τους πνεύμονες, το ουροποιητικό ή το δέρμα, μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα τα βακτήρια να εισέλθουν στο κυκλοφορικό σύστημα, δηλαδή στο αίμα. Τα βακτήρια αυτά μπορεί τότε να αποικήσουν στα υλικά της ολικής αρθροπλαστικής και να προκαλέσουν πόνο, πυρετό και σηπτική χαλάρωση.

Όταν υπάρχει περιπροθετική λοίμωξη, ο χειρουργός θα προσπαθήσει να ταυτοποιήσει τον οργανισμό (βακτήριο) που προκάλεσε την λοίμωξη. Μπορεί να χρειαστεί παρακέντηση της άρθρωσης του ισχίου. Το υγρό που αναρροφήθηκε από την άρθρωση θα σταλεί στο εργαστήριο για την αναγνώριση του τύπου του βακτηριδίου και να καθοριστεί το αντιβιοτικό στο οποίο είναι ευαίσθητο.

Αφού διαγνωστεί περιπροθετική λοίμωξη, υπάρχουν διάφορες κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές που μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Η πλειοψηφία των θεραπειών αποτελούν το χειρουργείο και την λήψη συγκεκριμένης αντιβίωσης που στοχεύει τα συγκεκριμένα βακτήρια. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από το είδος και τον τύπο του βακτηριδίου, στην ευαισθησία τους στα αντιβιοτικά, την διάρκεια της λοίμωξης, την σταθερότητα των υλικών (εξαρτημάτων) της αρθροπλαστικής και την γενική κατάσταση του ασθενούς. Ο χειρουργος θα σας μιλήσει για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής.

Οι πιο συχνές θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν:

  • Εκτενή και επιμελή χειρουργικό καθαρισμό της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου. Αυτό συνίσταται σε περιπτώσεις που η λοίμωξη διαγιγνώσκεται πολύ νωρίς (τις πρώτες ώρες ή μέρες μετεγχειρητικά). Οι ασθενείς θα χρειαστεί να λάβουν έξι εβδομάδες ενδοφλέβια αντιβίωση και συχνά μια μικρή δόση αντιβίωσης από το στόμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Αναθεώρηση της αρθροπλαστικής σε δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται αφαίρεση των υλικών, καθαρισμός του οστού και των μαλακών μορίων και τοποθέτηση προσωρινών ειδικών υλικών από τσιμέντο (spacer) τα οποία επιτρέπουν κάποια κίνηση στο ισχίο και επιπλέον ελευθερώνουν αντιβιοτικά τοπικά για κάποιο διάστημα (συνήθως για έξι εβδομάδες). Μετά το χειρουργείο ο ασθενής θα λάβει ενδοφλέβια αντιβίωση για έξι εβδομάδες. Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η τοποθέτηση των μόνιμων υλικών (συνήθως έξι με οκτώ εβδομάδες μετά το πρώτο χειρουργείο).
  • Αναθεώρηση της αρθροπλαστικής σε ένα στάδιο. Στην περίπτωση αυτή αφαιρούνται τα μολυσμένα υλικά, γίνεται καθαρισμός του οστού και των μαλακών μορίων και πραγματοποιείται τοποθέτηση νέων μόνιμων υλικών. Οι ασθενείς θα χρειαστεί να λάβουν έξι εβδομάδες ενδοφλέβια αντιβίωση και συχνά μια μικρή δόση αντιβίωσης από το στόμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
α/α προεγχειρητική χαλαρωμένης ΟΑΙ
α/α μετεγχειρητική έπειτα από αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής λογω λοίμωξης


Τρόποι για να αποτρέψετε την αναθεώρηση της αρθροπλαστικής

Είναι πολύ σημαντικό για τον ασθενή να γνωρίζει πλήρως τα ρίσκα και τις επιπλοκές της αρθροπλαστικής και ειδικά την περιπροθετική λοίμωξη και την αστοχία του υλικού και να μπορούν να αξιολογούν την κατάσταση απο μόνοι τους. Κάποιες από τις προαναφερθείσες αιτίες αποτυχίας της αρθροπλαστικής μπορούν να αποφευχθούν.

Το εξαρθρήματα μπορει να αποφευχθεί αν ο ασθενής ακολουθήσει τις μετεγχειρητικές οδηγίες του χειρούργου. Μερικές περιπτώσεις περιπροθετικής λοίμωξης μπορούν να αποφευχθούν με άμεση και σωστή αντιμετώπιση λοιμώξεων σε άλλα μέρη του σώματος όπως λαμβάνοντας αντιβιοτική αγωγή πριν από οδοντιατρικές επεμβάσεις κ.α.

Η φθορά του υλικού από την κανονική χρήση της προθέσεως γενικά δεν προκαλεί πόνο ή ενόχληση. Για αυτό ειναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να προσέρχεται για συχνό έλεγχο της αρθροπλαστικής του κατόπιν υποδείξεως του χειρουργού. Μια απλή κλινική εξέταση και ακτινογραφίες είναι απαραίτητες σε διαστήματα που καθορίζονται από τον ιατρό. Αν διαγνωσθεί σημαντική φθορά ή καταστροφή οστού σε κάποια από τις επανεξετάσεις (follow ups), θα χρειαστεί στενή παρακολούθηση για να καθοριστεί η καταλληλότερη επιλογή αντιμετώπισης και το αν θα χρειαστεί αναθεώρηση της αρθροπλαστικής.

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν σκέφτεστε να υποβληθείτε σε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής

Κατά την διάρκεια της αναθεώρησης ο χειρουργός σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ένα ή περισσότερα από τα υλικά της πρόθεσης. Τα υλικά που δεν είναι ενσωματωμένα στο οστό αφαιρούνται με ασφάλεια και ελάχιστη οστική απώλεια. Ωστόσο, αν χρειαστεί να αφαιρεθούν τα μεταλλικά τμήματα που βρίσκονται σε επαφή με το οστό, συνήθως υπάρχει μικρή οστική απώλεια. Επιπλέον, σε περιπτώσεις λοίμωξης μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν κάποια από τα μαλακά μόρια της περιοχής (μυς,τένοντες), επηρεάζοντας έτσι την ισχύ και την λειτουργία της άρθρωσης μετά το χειρουργείο. Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της αρθροπλαστικής δεν είναι τόσο προβλέψιμα όσο εκείνων του πρώτου χειρουργείου. Επίσης, οι επιπλοκές είναι πιο συχνές. Η αναθεώρηση συνήθως ειναι πιο απαιτητική συγκριτικά με το αρχικό χειρουργείο. Δεν πρέπει να θεωρείται "απλή υπόθεση". Τα αποτελέσματα και η αντοχή της αναθεωρημένης αρθροπλαστικής ειναι λιγότερο προβλέψιμα σε σχέση με το προηγούμενο χειρουργείο. Με κάθε χειρουργείο αναθεώρησης, υπάρχει απώλεια μυικής μάζας, οστού ή και των δύο. Η διάρκεια του χειρουργείου συνήθως είναι μεγαλύτερη και η πιθανότητα επιπλοκών μεγαλύτερη.

επιστροφή στις παθήσεις

Επικοινωνία
Εμφάνιση χάρτη
Έχετε κάποια ερώτηση? Αποστολή email
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:
Διστόμου 5-7
Μαρούσι
15125 Αθήνα
Ελλάδα
E-mail πληροφοριών:

info@akourtis.gr

Τηλεφωνικοί αριθμοί:

+30 2106198100
+30 6972273000

Βρείτε με επίσης:


Λογότυπο του δικτύου lalista.

Λογότυπο του δικτύου Doctor AnyTime.